Saistību atruna

VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI:

1. Vietnē publicētajai informācijai ir informatīvs raksturs un tā nevar tikt uzskatīta par piedāvājumu pārdot, izsniegt vai pirkt kādu no produktiem vai pakalpojumiem.


2.  Vietnes autoru kolektīvs dara visu iespējamo, lai tajā publicētā informācija būtu patiesa, taču mēs negarantējam un neuzņemamies atbildību par iespējamām kļūdām vai informācijas nepilnīgumu, kā arī iespējamām sekām, ko varētu radīt šīs informācijas izmantošana.

3. www.laika-prognoze.lv publiskotā informācija ir sagatavota, balstoties uz brīvi pieejamiem informācijas avotiem (open source), kas uzskatāmi par patiesiem, taču tas nav ticis speciāli pārbaudīts.

4. Trešo pušu produktu un pakalpojumu cenas var neatspoguļot nosacījumus, kas tiek piemēroti jauniem darījumiem brīdī, kad to aplūko vietnes apmeklētājs. Lietotājs ir personīgi atbildīgs par cenas pārbaudi pirms katra darījuma veikšanas.

5. Lai nodrošinātu vietnes ilgtspējīgu attīstību, īpašnieki patur tiesības izvietot reklāmu, t.sk., piedāvājot piekļuvi citu trešo pušu vietnēm, produktiem, informācijai un pakalpojumiem caur attiecīgajām saitēm (links). Autori  nav pārbaudījuši un nav atbildīgi par trešo pušu piedāvāto vietņu saturu, produktiem vai pakalpojumiem.

6. Šeit  ievietotā informācija, dizains un struktūra un ir uzskatāma par vietnes īpašumu un nevar bez tās īpašnieku atļaujas tikt kopēta vai pārpublicēta ne pilnīgi, ne daļēji.

7. Vietne dod atļauju drukāt tajā informāciju privātām vajadzībām, nekomerciāliem mērķiem.

8. Īpašnieki patur tiesības jebkurā laikā mainīt tās lietošanas noteikumus un izmaiņas ir uzskatāmas par spēkā esošām līdz ar to publicēšanu šajā vietnē.

9. Vietnes informatīvo materiālu izmantošana automātiski nozīmē, ka piekrītat vietnes un tajā ievietoto materiālu lietošanas noteikumiem.