Laika prognoze Kolkai

Laika ziņas Kolkā var būtiski atšķirties no laikapstākļiem citur Latvijā. To nosaka Kolkas īpašais novietojums (Latvijas galējais Ziemeļu punkts), kā arī jūras straumju (līča un atklātās jūras) dinamika Kolkas ragā.


Laika prognoze visai Latvijai

Alūksne Balvi Bauska Bērzciems CēsisDaugavpils DobeleGulbeneJelgavaJēkabpilsJūrmalaKolkaKuldīgaLiepājaLudzaLimbažiMadonaOgreOlaine PapePāvilostaPreiļiRēzekneRīgaSalacgrīvaSaldusSaulkrastiSiguldaTalsiTukums Valmiera Ventspils