Laika prognoze un laika ziņas visai Latvijai !!

Laika prognoze Aizkrauklei

saulains
Pirmdien </2018-05-28T19:00:00+03:00201828Europe/Riga><2018-05-28T19:00:00+03:00201828Europe/Riga></2018-05-28T19:00:00+03:00201828Europe/Riga><2018-05-28T19:00:00+03:00201828Europe/Riga> 0%
saulains
Šodien is forecast to be Warmer than yesterday.
saulains
Otrdien </2018-05-29T19:00:00+03:00201829Europe/Riga><2018-05-29T19:00:00+03:00201829Europe/Riga></2018-05-29T19:00:00+03:00201829Europe/Riga><2018-05-29T19:00:00+03:00201829Europe/Riga> 0%
saulains
Šodien is forecast to be Warmer than yesterday.
saulains
Trešdien </2018-05-30T19:00:00+03:00201830Europe/Riga><2018-05-30T19:00:00+03:00201830Europe/Riga></2018-05-30T19:00:00+03:00201830Europe/Riga><2018-05-30T19:00:00+03:00201830Europe/Riga> 10%
saulains
Šodien is forecast to be Warmer than yesterday.
saulains
Ceturdien </2018-05-31T19:00:00+03:00201831Europe/Riga><2018-05-31T19:00:00+03:00201831Europe/Riga></2018-05-31T19:00:00+03:00201831Europe/Riga><2018-05-31T19:00:00+03:00201831Europe/Riga> 0%
saulains
Šodien is forecast to be Warmer than yesterday.
saulains
Piektdien </2018-06-01T19:00:00+03:00201801Europe/Riga><2018-06-01T19:00:00+03:00201801Europe/Riga></2018-06-01T19:00:00+03:00201801Europe/Riga><2018-06-01T19:00:00+03:00201801Europe/Riga> 0%
saulains
Šodien is forecast to be Warmer than yesterday.
saulains
Sestdien </2018-06-02T19:00:00+03:00201802Europe/Riga><2018-06-02T19:00:00+03:00201802Europe/Riga></2018-06-02T19:00:00+03:00201802Europe/Riga><2018-06-02T19:00:00+03:00201802Europe/Riga> 0%
saulains
Šodien is forecast to be Warmer than yesterday.


Laika prognoze Latvijai

Laika prognoze un laika ziņas 5 dienām.